Humanist Pedaqogika Himni

Müəllimin Himni

Müəllim məsləyi sadə:
Vəzifəni bir an unutma,
Biliyi təmiz qəlblə,
Sevgiylə sən payla!
Qəlbində yaşayan
O məktəbi sən
İşıqlı müjdəyə
Qərq etməlisən
Sevinc həqiqət var peşəmizdə
Körpələrə xidmət edirik şərəflə
əsrin çətin dönəmində
od-alovlu yollardan keçmiş
Qəhraman ruhlu olub
Zirvələrə ucal
Qəlbində yaşayan
O məktəbi sən
İşıqlı müjdəyə
Qərq etməlisən
Sevinc həqiqət var peşəmizdə
Körpələrə xidmət edirik şərəflə
Bu çətin məsləyimizdə
Qəlbimiz yol göstərəcəkdir
Müdriklik nuru bizə
Qüvvət verəcəkdir
Qəlbində yaşayan
O məktəbi sən
İşıqlı müjdəyə
Qərq etməlisən
Sevinc həqiqət var peşəmizdə
Körpələrə xidmət edirik şərəflə