Итоги XV Международных Педагогических Чтений по Гуманной Педагогике

25-27 марта 2016г. в здании “Арт-холл” состоялись Пятнадцатые Международные Педагогические Чтения по Гуманной педагогике на тему «Воспитываться в моральном климате памяти». Чтения были организованы Международной Ассоциацией общественных объединений «Международный Центр Гуманной Педагогики» при поддержке мэрии Тбилиси. От нашего Республиканского Центра Гуманной Педагогики в этом году было 7 человек! 24 апреля состоялся координационный совет, в котором приняли участие делегации разных стран. Делегация от Азербайджана преподнесла прекрасные национальные сладости, привезенные из солнечного Азербайджана по случаю празднования Новруз байрама. Встреча прошла в очень теплой и душевной обстановке, были определены дальнейшие перспективы работы нашего центра.

Чтения проходили в Тбилиси при поддержке мэрии Тбилиси. Они собрали около 600 участников из разных стран: России, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Финляндии и др.
Читать дальше

“İnnovativ tədris metodologiyası və müvafiq resursların hazırlanması” mövzusunda seminar treninq

2015 – ci ilin noyabrında Təhsil Problemləri İnstitutunda “İnnovativ tədris metodologiyası və müvafiq resursların hazırlanması” mövzusunda seminar-treninq keçirilib. Seminar-treninqin əsas xüsusiyyətlərindən biri məktəbəqədər təhsil müəssisələri ilə ümumtəhsil müəssisələrinin pedaqoji heyətinin terininqdə birgə iştirak etməsi oldu. Seminar proqraməna həmçinin kosmizm və təhsilin şəxsiyyət yönümlü humanist paradiqmal sualları daxil edilmişdir. İki günlük seminar Respublika Humanist pedaqogikanın Mərkəzinin rəhbəri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Riza Xəlilov tərəfindən keçirilmişdir. Читать дальше

Координационный совет 13 февраля 2016 года

13 февраля 2016 года состоялся координационный совет. На совете обсуждался вопрос, касающийся организации предстоящего Единого Дня Уроков Доброты, который состоится 3 марта 2016 года. В этом году Урок Доброты будет проводиться под девизом «Мы все живём, чтобы оставить след». Совместно с членами правления было рассмотрено информационное письмо, а также требования, предъявляемые к составлению урока доброты. После проведения данной акции все уроки будут переданы в архив Центра Гуманной педагогики. На встрече также обсуждался вопрос регистрации участников на предстоящие Международные Педагогические Чтения. В заключении было показано интервью Ш.А.Амонашвили одному из российских каналов. Читать дальше

Координационный совет 30 января 2016 года

30 января 2016 года состоялся координационный совет, на котором обсуждался Манифест гуманной педагогики. В частности, говорилось о консолидации усилий преподавателей образовательных учреждений, общественных организаций и других участников международного движения гуманной педагогики для совместного творческого поиска путей и средств внедрения идей Манифеста гуманной педагогики в педагогическую деятельность коллективов университетов, школ, гимназий и лицеев. Также обсуждались вопросы организации серии встреч, посвященных великим азербайджанским классикам. Первая встреча запланирована на март месяц. Встреча будет проходить под названием “Великие восточные мыслители о сакральном”. Читать лекцию будет доцент кафедры методики преподавания азербайджанского языка и литературы Мятанат Абдуллаева. Читать дальше

XIV Beynəlxalq Pedaqoji Mühazirə, Qroznı, Çeçenistan

Bu il mənə Respublika Humanist Pedaqoji Mərkəzini Çeçenistan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin və Çeçenistan Respublikasının Humanist Pedaqogika Mərkəzinin dəstəyi ilə Qroznı şəhərində keçirilən “Müəllim, ruhun gözlliyinin yollarını göstər” adlı XIV Beynəlxalq Pedaqoji Mühazirəni təmsil etmək şərəfi nail olmuşdu. Mühazirə Çeçen Dövlət Pedaqoji İnstitutunun bazasında keçirilmişdi.

Forumun təntənəli açılışı zamanı Çeçenistan Respublikası Parlamentinin sədri Dukuvaxa Əbdürrəhmanov tədbir iştirakçıları qarşısında çıxış edib. Tədbirdə həmçinin Çeçenistan Respublikasının başçısının köməkçisi, Çeçenistan Respublikasının Başçısı yanında vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və insan hüquqları Şurasının sədri Timur Əliyev də çıxış edib. O, regionun Başçısı Ramzan Kadırovun tədbir iştirakçılarına ünvanladığı təbrik məktubunu oxuyub.

Читать дальше

XIII beynəlxalq pedaqoji mühazirə, Tiflis, Gürcüstan

Bu gün şəxsiyyətin inkişafı, dəyişkən sosial mühitə uyğunlaşmasının mühüm məsələ olması şagirdlərdə mənəviyyat, nəciblik, alicənablıq aşılayan humanist müəllimlərin rolunu güclü şəkildə artırır. Məhz belə müəllimlərlə 2015 – ci il 25 – 26 mart tarxilərində Tiflisdə XIII Beynəlxalq Pedaqoji Mühazirədə unulmaz bir görüş keçirildi. Humanitar Pedaqogika üzrə XIII Beynəlxalq Pedaqoji Mühazirə İvan Cavaxişvilli adına Tiflis dövlət universitetində “Müəllim” mövzusu üzrə keçirilmişdi. Mühazirə Gürcüstan Prezidenti Georgiya Parmenoviç Marqvelaşvillinin təklifi və himayəsi ilə baş tutmuşdu. Buraya 18 ölkədən – Rusiya, Gürcüstan, Latviya, Litva, Estoniya, Ukrayna, Belarus, Azərbaycan, Qazaxıstan, Finlandiya və s. 700-dən çox iştirakçı toplanmışdı.

Tədbirdə Gürcüstan Prezidenti Georgiya Parmenoviç Marqvelaşvilli, Gürcüstanın Elm və Təhsil Naziri Tamar Sanikidze, şairə Marianna Ozolina, Humanitar Pedaqogikanın cəngavəri, pedaqogika elmləri namizədi, professor, Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetinin Humanitar Pedaqogika laboratoriyasının baş elmi doktoru V.Q.Aleksandrov; elmlər doktoru, professor, İvan Cavaxişvilli adına Tiflis Dövlət Universitetinin rektoru Vladimir Paspav; Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetinin prezidenti, professor, tarix elmləri doktoru, RTA-nın müxbir üzvü V.V.Ryabov; Dağıstan Respublika Humanitar Pedaqogikanın Mərkəzinin (Dərbənd, Dağıstan) prezidenti K.T.Sultanov və başqaları iştirakçılara təbrik sözü ilə çıxışlar etmişlər.

Читать дальше