QAZAXISTANIN BIRINCI XANIMI SARA NAZARBAYEVANIN BEYNƏLXALQ PEDAQOJI OXULARININ I Ş TIRAK Ç ILARINA M Ü RACIƏTI

Salam, əziz dostlar!

Beynəlxalq pedaqoji oxu günlərində Azərbaycanın gözəl, bərəkətli
torpağında toplananların hamısını böyük sevinclə salamlayıram!
Yaranmış bu gözəl ənənə sayəsində müxtəlif ölkələrin nümayəndələri
öz ruhi-mənəvi təhsil təcrübələini bölüşmək imkanı əldə edə biliblər.

Əminəm ki, humanist pedaqoqikanın zirvəsinə can atan müəllimlərin
birgə əməkdaşlığı cəmiyyətdə sülh və rufahın yaranmasında böyük
əhmiyyət kəsb edəcəkdir.

Bu gün yeni bir minilliyə daxil olmuşuq. Onun necə olacağı yalnız bizim
özümüzdən asılıdır. Talenin iradəsiylə böyük və məsuliyyətli Ümumi Bəşəri
Dəyərlərin dirçəlişi missiyası bizim üzərimizə düşmüşdür. Onlar əbədi və
dəyişməz olaraq bütün zamanlarda həyatın, həqiqi təhsilin və əsli
xöşbətliyin xüsusi açarı olmuşdur.

Forumun təşkilatçılarına ruhi mənəvi maarifləndirmə işində təmənnasız
xidmət göstərən xoşməramlı səfirləri bir araya gətirmə ideyasına görə
ürəkdən təşəkkür edirəm. Sizin yeni kəşfləriniz, dəyərli təcrübələriniz ruhani
humanizm ideyalarının zəfəri, yeni nəslin ümumi insani dəyərlər əsasında
tərbiyyəsi naminə edilən səylərin birləşməsinə kömək olacaqdır.

Qoy ziyalı həmfikirlərin, işləri və ali düşüncələri bütün insanları – hansı
ki, başlıca sərvətləri özünü dərk etmə və humanist olmaqdır – rifaha
çatdırsın.
Qoy İlahi sevgi dünyadakı bütün insanlarının bu gün və gələcək
naminə yaxşı əməllərə ruhlandırsın.

Sizə səmərəli fəaliyyət, canlı təcrübə mübadiləsi, sülh, harmoniya və
yaradıcılıq diləyirəm. Sizə oşbəxtlik və can sağlığı diləyirəm.

Tanrı Sizi qorusun!
Sizlərə məhəbbətlə,
Sara Alpıs qızı Nazarbayeva

XVII Международные чтения по гуманной педагогике

С 23 по 25 марта в Баку прошли XVII-е Международные чтения по гуманной педагогике «Семья – лоно человеческой культуры». Выбор, связанный с проведением столь масштабных чтений в Баку, не случаен. Тема института семьи сейчас как никогда актуальна. Изменения, происходящие в этой области, влияют на формирование личности. Сегодня человек во всё большей степени становится личностью, неспособной жертвовать во имя любых социальных общностей, ставить общие интересы выше частных. Одновременно диверсифицируются формы семейных отношений, в некоторых странах Европы и Северной Америки легализованы однополые браки, причём нетрадиционные семьи получают тот же объём юридических прав, что и традиционные, в том числе и право усыновления детей. Актуальность данной темы определяется еще и связью институциональных изменений в семье с тенденциями социальных изменений.  Читать дальше

Каникулярная школа

kan10

24-26 июня 2017 года в одной из средних школ была проведена каникулярная школа на тему: «Земля – наш общий дом», девиз «Давайте любить и беречь природу».

В организации и проведении этого проекта участвовали учителя гуманной педагогики, а также два тренера из Дагестана. Были проведены уроки по общечеловеческим ценностям и творческие мастерские в 3-х возрастных группах 6-8, 9-12, 13-15 лет. А также семинары с родителями и учителями школы. Читать дальше

11 saylı məktəbdə “Torpaq günü” qeyd olundu

Hər il aprel ayının 22-də Ümumdünya “Torpaq günü” kimi qeyd olunur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif səviyylərdə maraqlı tədbirlər keçirilir. Həmin tədbirlər öz rəngarəngliyi və mövzu əhatəsi ilə seçilir.

Təbiət, ətraf mühit, yeraltı və yerüstü milli sərvətlər haqqında məlumat verilir, iməciliklər keçirilir, abadlıq işləri aparılır.

Читать дальше

XVI международные чтения

minsk1

24-26 марта в Минске состоялись XVII международные чтения. Чтения проходили в Белорусском Государственном Педагогическом Университете имени Максима Танка. На торжественном открытии выступили ректор БГПУ, доктор педагогических наук Александр Иванович Жук и заместитель министра образования Республики Беларусь Раиса Станиславовна Сидоренко. Ведущим педагогических чтений выступил почетный президент Международного центра гуманной педагогики, академик Российской академии образования, дважды лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования Шалва Александрович Амонашвили. Читать дальше

Вечер, посвященный 110-летию со дня рождения Сергея Королёва

Korolev_1

27 февраля с.г. в Сумгаитском государственном университете (СГУ) в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) «Ученые-детям» при организационной поддержке Национальной академии наук Азербайджана состоялась встреча студентов СГУ с учеными Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси (ШАО). Она была посвящена 110-летию со дня рождения выдающегося советского ученого, инженера-конструктора, основоположника практической космонавтики Сергея Королева. Читать дальше

Отклик Игоря Киршина о прошедших в Баку чтениях

В самолёте, после поездки в Азербайджан на Чтения по гуманной педагогике у меня родился текст:

Здравствуй, Азербайджан!

Мы только что расстались с тобой, но я уже пишу тебе письмо. Потому что я вижу твои глаза – огромные, пронзительные, чуткие. Сотнями глаз ты смотрел на меня – глазами твоих девушек, детей, мужчин и стариков. Везде эти глаза были как открытые раны, полные любви и тревоги. Читать дальше

Отклик о прошедших в Баку Чтениях по Гуманной Педагогике

В прекрасной столице Азербайджана Баку 21-22 декабря 2016 года состоялись первые Педагогические чтения по гуманной педагогике «Учитель, укажи путь красоты духа!» Чтения организованы Республиканским Центром Гуманной педагогики, Бакинским Педагогическим Колледжем и Азербайджанским Педагогическим Университетом. Читать дальше

В Баку прошли Первые Республиканские Педагогические Чтения по гуманной педагогике

2016reading17

21-22 декабря в Баку прошли долгожданные Первые Республиканские Педагогические Чтения по гуманной педагогике «Учитель, укажи путь красоты Духа!». Для осуществления этой давней мечты потребовалась концентрация огромных усилий. После официального открытия Республиканского Центра Гуманной Педагогики в Баку началась серьезная работа по распространению идей гуманной педагогики. На базе созданного центра были открыты две лаборатории.

Но одной из главных задач было проведение первых чтений по гуманной педагогике в Баку. В организации чтений приняли участие Азербайджанский Государственный Педагогический Университет в лице ее отважного ректора Джафара Джафарова, а также директор Азербайджанского Педагогического Колледжа Гулу Новрузов и Республиканский Центр Гуманной Педагогики.
Читать дальше