Əsl müəllim olmaq üçün 8 şərt – Şalva Amonaşvilinin təqdimatında

7-ci sinfə qədər zəif qiymətlərlə oxuyan Rusiya Təhsil Akademiyasının akademiki, Beynəlxalq Humanist Pedaqogika Assosiasiyasının prezidenti, yazıçı Şalva Amonaşvili məktəbi qızıl medalla bitirib.

Təhsilə münasibətinisə uşaqlara maraq və hörmətlə yanaşan yeni gürcü dili müəllimi dəyişib. Amonaşavilinin hazırladığı humanist pedaqogikanın əsas anlayışı uşaq şəxsiyyətidir.

Parafraz Sona Şükürovanın təqdimatında pedaqoqun “Müəllim necə olmalıdır?” mövzusunda ən vacib tezislərini təqdim edir.

Читать дальше

Публикация об Амонашвили в газете “Эхо”

«Если азербайджанская школа не защищает свою культуру, то это не ваша школа»

В Баку по линии Министерства образования побывал известный грузинский и российский педагог и психолог Шалва Амонашвили.

Он доктор психологических наук, профессор, академик АПН СССР, академик Российской академии образования, иностранный член Академии педагогических наук Украины, почетный доктор Софийского университета им. Климента Охридского, научный руководитель экспериментальных школ в Москве (N1715), С.-Петербурге (N38), Тюмени, Нижневартовске, Сургуте и других городах.
Читать дальше

Uşaqları ürəkdən sevmək lazımdır…

Şalva AMONAŞVİLİ,
Rusiya Təhsil Akademiyasının akademiki, Beynəlxalq Humanist Pedaqogika Assosiasiyasının prezidenti, yazıçı

Müəllim peşəsi müasir dünyada ən mühüm peşələrdən biridir. Müasir müəllim təkcə uşaqları öyrətmir, özü də şagirdlərindən öyrənmək iqtidarındadır. Axı müəllim elm və kiçik şəxsiyyət arasında olan bir insandır. O, erudisiyalı və təhsilli, öz fənnini biləndir: Yalnız böyük bilik ehtiyatı insana başqalarını öyrətmək hüququ verir. Müəllim uşağa hörmətlə yanaşmalıdır. Bu gün uşaq müəllimləri təkcə şagird kimi maraqlandıra bilməz. Onların hər birinin öz keyfiyyətləri, tələbatları, istək və hədəfləri var, buna görə də müəllim şagirdə bir insanın insana olan münasibəti kimi yanaşmalıdır. Читать дальше

Mətanət Abdullayevanın “MULTIKULTURALIZM VƏ TƏHSIL” məqaləsi

Şəxsiyyət və cəmiyyət qarşılıqlı münasibətlərinin yüksək inkişaf səviyyəsinə nail olunması, hər şeydən əvvəl, təhsilin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Multikulturalizmin prinsip və müddəaları həyatın bütün sahələri ilə bərabər, təhsil sahəsinə də nüfuz edir. Multikulturalizmin təhsilə proyeksiyası humanist pedaqogikanın aktuallığını yüksəldir. Bu gün humanist pedaqogikanın qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri məhz bu məsələdir – şəxsiyyət və cəmiyyət. Читать дальше

Şalva Aleksandroviçin “Müəllim, mənəvi yüksəlişin yolunu göstər” mövzusuna dair düşüncələri

“Əgər müəllim özünü yalnız tədris edən, şagirdlərə bilik verib, sonra da
onların mənimsənilməsi keyfiyyətini qiymətləndirib,
ona nəzarət edən kimsə zənn edirsə o, Müəllim deyildir…
Ziyanı tədris etmək mümkün deyil, Ziya ərməğan edilir
və Ziyanın ərməğan edilməsi də
pedaqoji prosesin ən dərin hikmətidir”

Ş.А.Аmonaşvili

Читать дальше

Единство человечества

Население Земли сейчас составляет примерно 7 миллиардов человек. Живут эти люди на 5 континентах, а число государств давно перевалило за 200. Наука не знает точно, как именно и когда именно появился современный человек. Люди в разных регионах Земли различаются цветом кожи, деталями строения тела и другими объективными показателями.

Другая группа видимых отличий – это культура. То есть социальный уклад жизни, религия, музыка (и вообще искусство), кулинария и многое другое. Читать дальше