Незабываемая встреча в Азербайджанском Государственном Педагогическом Колледже

2016open21

22 декабря 2016 года в Азербайджанском Государственном Педагогическом Колледже состоялась встреча Шалвы Александровича с педагогами и студентами колледжа. Шалва Александрович обратился еще раз подчеркнул роль учителей в формировании благородного характера учащихся. Студентам колледжа, а именно будущим педагогам он пожелал со всей серьезностью отнестись к выбору своей будущей профессии. После встречи состоялось открытие Центра Гуманной педагогики. Читать дальше

Послание Первой леди Казахстана Сары Назарбаевой, обращенное участникам Первых Республиканских Педагогических Чтений по гуманной педагогике

Здравствуйте, дорогие участники Первых Республиканских Педагогических Чтений по гуманной педагогике
«Учитель, укажи путь красоты Духа!»

Читать дальше

Известный педагог Амонашвили был гостем Фонда «Знание»

bilikfondu2016-1

Легенда современной педагогики, доктор психологических наук, академик Российской Академии образования, профессор, президент Международной ассоциации гуманистической педагогики, писатель Шалва Александрович Амонашвили был гостем Фонда «Знание» при Президенте Азербайджанской Республики. На встрече, состоявшейся в Фонде, приняли участие исполнительный директор Фонда Октай Самедов, президент Грузинского международного центра гуманной педагогики, психолог Паата Амонашвили, сотрудники Института образования Азербайджанской Республики, Азербайджанского государственного педагогического университета и Педагогического колледжа. Читать дальше

Müasir pedaqogikanın əfsanəsi, psixologiya elmləri doktoru, professor Şalva Aleksandroviç Amonaşvili ilə unudulmaz görüşlər

21-25 dekabr 2016-cı il tarixlərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, ADPU-nun nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci və Respublika Humanist Pedaqogika Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində Rusiya Elmlər Akademiyasının Akademiki, Beynəlxalq Humanist Pedaqogika Mərkəzinin Fəxri Prezidenti, psixologiya elmləri doktoru, professor Şalva Aleksandroviç Amonaşvili ilə Humanist Pedaqogika üzrə “Təhsildə mənəvi — əxlaqi dəyərlər: harmonik şəxsiyyətin inkişafı” adlı II Beynəlxalq konfrans və seminarlar keçirilmişdir. Читать дальше

Akademik Şalva Aleksandroviç Amonaşvili ilə görüş keçirildi

mtk2016-1

26.12.2016-cı il tarixində Kompleksin akt zalında Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki, Beynəlxalq Humanist Pedaqogika Mərkəzinin fəxri prezidenti, müasir pedaqogikanın əfsanəsi Şalva Aleksandroviç Amonaşvili ilə görüş keçirildi.

Kompleksin direkroru dosent Sevinc xanım Rzayeva görkəmli pedaqoqu kollektivə təqdim etdi. Akademik Amonaşvili humanist pedaqogikaya dair mühazirə oxudu, öz dəyərli fikirlərini bölüşdü. Daha sonra o, müəllimlərin suallarını cavablandırdı. Читать дальше

ADPU-da Humanist pedaqogika üzrə II beynəlxalq konfrans-seminar keçirilir

Hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində (ADPU) təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şəffaf və obyektiv təhsil mühitinin yaradılması, maddi-texniki bazanın və elmi-pedaqoji kadr potensialının gücləndirilməsi, universitetin tədris-tədqiqat-innovasiya mərkəzinə çevrilməsi məqsədilə islahatların, mütərəqqi təşəbbüs və ideyaların, müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi ilə yanaşı, qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə və tətbiq edilməsinə də xüsusi diqqət yetirilir. Bu baxımdan ADPU-nun, ADPU-nun nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin (ADPK) və Respublika Humanist Pedaqogika Mərkəzinin (RHPM) birgə təşkilatçılığı ilə universitetdə 21-25 dekabr 2016-cı il tarixlərində Humanist pedaqogika üzrə “Təhsildə mənəvi-əxlaqi dəyərlər: harmonik şəxsiyyətin inkişafı” mövzusunda keçirilən II beynəlxalq konfrans-seminar diqqətəlayiqdir. Qeyd edək ki, tədbir 21-22 dekabr tarixində Humanist pedaqogika üzrə oxuları və 23-25 dekabr tarixlərində keçiriləcək beynəlxalq seminarı ehtiva edir. Читать дальше

Информационное письмо

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

Уважаемые коллеги!
21- 22 декабря 2016 года
Республиканский Центр Гуманной педагогики
совместно с Бакинским Педагогическим Колледжем и
Азербайджанским Педагогическим Университетом
проводит первые Педагогические чтения по гуманной педагогике на тему:

«Учитель, укажи путь красоты духа!» Читать дальше